Psychotherapie

 

Loop je in je leven telkens tegen dezelfde problemen aan? Merk je dat bepaalde trekken in je persoonlijkheid je belemmeren om het leven ten volle te leven of je talenten volledig te benutten? Lukt het je niet om bevredigende relaties met anderen aan te gaan of je plek te vinden in je werkende leven?

Misschien is er iets in je persoonlijkheid dat door wat voor omstandigheden ook is gevormd op een manier die jou tegenhoudt om op alle gebieden goed te functioneren en tot bloei te komen. Dat kan een gebrek aan zelfvertrouwen zijn, een vorm van angst of negativiteit, controledwang of perfectionisme, een neiging tot ‘pleasen’ of overmatig aanpassen, of nog iets anders.

De therapie die ik geef, is een goede manier om met deze delen van je persoonlijkheid aan het werk te gaan en te zorgen dat ze een minder grote rol in je leven spelen. Met mijn werkwijze help ik je om weer helemaal in je kracht te komen. Vaak is een kortdurende therapie hiervoor voldoende.

 

 

Bij welke klachten?

 

Je kunt in deze praktijk terecht als je bijvoorbeeld:

 

 • wilt leren handiger met bepaalde karaktertrekken om te gaan;
 • meer zelfvertrouwen wilt krijgen of wilt leren ‘nee’ te zeggen;
 • beter wilt kunnen omgaan met stress of gespannenheid;
 • je stemming wilt verbeteren;
 • faalangst of perfectionisme wilt verminderen;
 • beter wilt functioneren in (liefdes-)relaties;
 • hulp nodig hebt bij het verwerken van een verlies;
 • vragen hebt op het gebied van zingeving of levensinvulling;
 • eindelijk je draai in het leven wilt vinden.

 

Werkwijze

 

In een intakegesprek wordt gekeken naar je klachten, je situatie, je achtergrond en de doelen die je wilt bereiken. Aan de hand hiervan stel je samen met de therapeut een behandelplan op. Daarin wordt opgenomen wat je wilt bereiken, hoe lang de behandeling ongeveer duurt en wat de werkwijze is.

De therapie in deze praktijk is integratief, dat wil zeggen dat er niet gewerkt wordt vanuit een enkel theoretisch kader, of volgens een vast protocol, maar dat de meest werkzame elementen uit de verschillende richtingen binnen de psychotherapie ingezet worden in een therapie-op-maat, toegesneden op jou als individu.

De behandeling is in de regel kortdurend; in de meeste gevallen vinden vijf tot vijftien sessies van een uur plaats, met tussenpozen van één of meer weken.

( Informatie voor verwijzers )

 

 

Informatie voor verwijzers

Als huisarts, arbo-arts of medisch specialist heeft u regelmatig te maken met patiënten die klachten hebben van psychische aard. In deze praktijk kunnen uw patiënten direct terecht voor gespecialiseerde en persoonlijke hulpverlening op maat.

Indicaties voor verwijzing zijn:

 • stress, overspannenheid of burn-out;
 • chronische vermoeidheidsklachten;
 • angstklachten, faalangst, somberheid of lusteloosheid;
 • problemen met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis;
 • slaapproblemen;
 • onbegrepen lichamelijke klachten;
 • gebrek aan zelfvertrouwen;
 • relatieproblemen;
 • levensfase- en zingevingsproblematiek;
 • werkgerelateerde klachten.

Contra-indicaties voor verwijzing zijn:

 • ernstige stemmingsstoornissen (vitale depressie);
 • posttraumatische stressstoornissen, dissociatieve stoornissen en schizofrenie;
 • obsessief-compulsieve stoornissen;
 • paranoïde en schizoïde persoonlijkheidsstoornissen;
 • antisociale en borderline persoonlijkheidsstoornissen.

Welk voordeel heeft verwijzing naar deze praktijk?

Cliënten werken het hele traject met dezelfde therapeut. De nadruk ligt op een goede therapeutische relatie, gekenmerkt door empathie en betrokkenheid van de behandelaar. Daarnaast gaat het om therapie op de maat van de cliënt: er wordt niet standaard met behandelprotocollen gewerkt, maar gekeken wordt bij welke aanpak de individuele cliënt met diens specifieke vraag het meeste baat heeft.

De therapie is dus niet aanbod- maar vraaggestuurd, hetgeen de effectiviteit verhoogt. De therapie is oplossingsgericht en kortdurend (in de regel tussen de 5 en 15 sessies) en de praktijk werkt niet met een wachtlijst. In de meeste gevallen is een intakegesprek binnen twee weken mogelijk.