Counseling

 

Loop je in je leven telkens tegen dezelfde belemmeringen aan? Merk je dat bepaalde trekken in je persoonlijkheid je tegenhouden om het leven ten volle te leven of je talenten volledig te benutten? Of om je plek te vinden in je werkende leven?

Misschien is er iets in je gedrag dat je ervan weerhoudt om op alle gebieden goed te functioneren en tot bloei te komen. Dat kan een gebrek aan zelfvertrouwen zijn, een vorm van angst zoals faalangst of sociale angst, alles perfect willen doen of onder controle willen houden, een neiging tot ‘pleasen’ of overmatig aanpassen, of nog iets anders.

De begeleiding die ik geef, is een goede manier om hiermee aan het werk te gaan en te zorgen dat het een minder grote rol in je leven gaat spelen en tegelijk je zelfvertrouwen te vergroten. Met mijn werkwijze help ik je om weer meer in je kracht te komen. Vaak is een kortdurend traject hiervoor voldoende.

 

 

Met welk soort vragen kun je terecht?

 

Je kunt bij dit bureau terecht als je bijvoorbeeld:

 

 • wilt leren handiger met bepaalde karaktertrekken om te gaan;
 • meer zelfvertrouwen wilt krijgen of wilt leren ‘nee’ te zeggen;
 • beter wilt kunnen omgaan met stress of gespannenheid;
 • faalangst of perfectionisme wilt verminderen;
 • beter wilt functioneren in relaties;
 • hulp nodig hebt bij het verwerken van een verlies;
 • vragen hebt op het gebied van zingeving of levensinvulling.

 

Werkwijze

 

In een intakegesprek kijken we samen naar de dingen waar je tegenaan loopt, je situatie, je achtergrond en de doelen die je wilt bereiken. Aan de hand hiervan stellen we samen een werkplan op. Daarin wordt opgenomen wat je wilt bereiken, hoe lang het traject ongeveer duurt en wat de werkwijze is. Huiswerkopdrachten maken deel uit van het proces.

Het traject is in de regel kortdurend; in de meeste gevallen vinden vijf tot vijftien afspraken van een uur plaats, met tussenpozen van één of meer weken.

( Informatie voor verwijzers )

 

 

Informatie voor verwijzers

Als huisarts, arbo-arts of medisch specialist heeft u regelmatig te maken met patiënten die klachten hebben van psychische of psychosociale aard, zonder dat sprake is van een stoornis in de zin van de DSM-V. Bij dit bureau kunnen uw patiënten direct terecht voor persoonlijke begeleiding bij milde klachten en bij vragen en problemen op loopbaangebied.

Indicaties voor verwijzing zijn:

 • stressklachten;
 • faalangst en/of perfectionisme;
 • problemen met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis;
 • gebrek aan zelfvertrouwen;
 • levensfase- en zingevingsproblematiek;
 • werkgerelateerde gedragsproblemen.

Welk voordeel heeft verwijzing naar dit bureau?

Cliënten werken het hele traject met dezelfde begeleider. De nadruk ligt op een goede werkrelatie, gekenmerkt door empathie en betrokkenheid van de begeleider. Daarnaast gaat het om coaching of counseling op de maat van de cliënt: er wordt niet standaard met protocollen gewerkt, maar gekeken wordt bij welke aanpak de individuele cliënt met diens specifieke vraag het meeste baat heeft.

De begeleiding is oplossingsgericht en kortdurend (in de regel tussen de 5 en 15 sessies). In de meeste gevallen is een intakegesprek binnen twee weken mogelijk.